Pět P
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Programy > Pět P

Informace z centra:

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Aby se člověk dozvěděl, kolik štěstí může v životě přijmout, stačí, aby zjistil, kolik může dát. Arthur Shopenhauer

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Pět P

od 1.1.2016 program pokračuje dál pod hlavičkou Temperi o.p.s., J. Haška 1, České Budějovice, 370 01. E-mail: petpcb@seznam.cz, Tel.: +420 737 764 184

Pět P je sociálně preventivní volnočasový program pro děti ve věku 5-17 let.

Mgr. Bohdana Břízová Ph.D., odborný garant projektu

Mgr. Bohdana Břízová Ph.D., odborný garant projektu

Je založen na kamarádském vztahu mezi dítětem a starším dobrovolníkem. Každotýdenní schůzky mohou mít velmi pestrou náplň, záleží na schopnostech a možnostech obou kamarádů. Cílem však je být dítěti dobrým příkladem v tom, jak lze smysluplně a užitečně trávit volný čas, jak se naučit vhodně komunikovat a zapojit se do kolektivu dalších dětí, jak lze prožívat radost a podle svých možností se vyvíjet a růst. Program nijak nenahrazuje rodičovskou péči. Dobrovolník je spíše průvodcem, nikoliv autoritou.

Dětští klienti jsou do našeho programu doporučováni prostřednictvím učitelů, rodičů, lékařů či pedagogicko-psychologických terapeutů. Potýkají se s psychickým či zdravotním znevýhodněním a s reálně hrozícím sociálním vyloučením.

Základním posláním tohoto programu je poskytovat:

Aby se dobrovolníci mohli zapojit do tohoto programu, musí absolvovat vstupní pohovor, psychotesty a víkendový výcvik. Výběr vhodné dvojice „dobrovolník - klient“ probíhá pod vedením koordinátora, který činnost všech dvojic průběžně sleduje a je připraven dobrovolníkům v jejich činnosti pomáhat. Součástí programu je také spolupráce s rodinou dítěte a pravidelné supervize dobrovolníků.

Historie programu

Program Pět P přichází do České republiky v roce 1996 jako česká verze amerického programu Big Brothers Big Sisters (BBBS). Počátky tohoto programu v USA sahají až do roku 1902, kdy skupina žen (Big Sisters) začala pomáhat chudým dívkám, které se dostaly před soud. Program byl později rozšířen i pro chlapce a byl realizován mnoha organizacemi. V roce 1977 se všechny fungující programy spojili do jedné asociace Big Brother Big Sisters of America (BBBSA). V současné době je program BBBS realizován v řadě zemí po celém světě. Česká republika byla druhou zemí ve střední a východní Evropě, kde byl program aplikován. Program Pět P je nestátní sociálně preventivní mentoringový program a je založen na laické dobrovolnické pomoci. 

Akreditace


Fotogalerie